L’auge de les xarxes socials, els mòbils i les tauletes han obert pas a l’era de la televisió interactiva. Si comentar un programa de televisó a través d’un hashtag a Twitter és ja quelcom habitual, les noves temporades dels grans fenòmens televisius han propiciat el sorgiment d’aplicacions mòbils que permeten interactuar amb altres espectadors de manera instantània.
Les opcions són infinites: des d’alertes que recorden l’inici de cada programa, la possibilitat de rebre continguts inèdits mentre es gaudeix de l’emissió en directe (vídeos, imatges, avançaments, premis…), fins iniciatives que apliquen el model de check-in de Foursquare als continguts televisius. Noves eines capaces de donar un impuls a la televisió: Miso, GetGlue, Tockit, Atresmedia…
Com sempre, les sèries també s’hi atreveixen! Algunes d’elles: The Walking Dead, Breaking Bad, Mad Men…
_________________________________________________________________
El auge de las redes sociales, los móviles y las tabletas han dado paso a la era de la televisión interactiva. Si comentar un programa de televisón a través de un hashtag en Twitter es ya algo habitual, las nuevas temporadas de los grandes fenómenos televisivos han propiciado el surgimiento de aplicaciones móviles que permiten interactuar con otros espectadores de manera instantánea.
Las opciones son infinitas: desde alertas que recuerdan el inicio de cada programa, la posibilidad de recibir contenidos inéditos mientras se disfruta de la emisión en directo (vídeos, imágenes, avances, premios…), hasta iniciativas que aplican el modelo de check-in de Foursquare a los contenidos televisivos. Nuevas herramientas capaces de dar un impulso a la televisión: Miso, GetGlue, Tockit, Atresmedia…
Como siempre, las series también se atreven. Algunas de ellas: The Walking Dead, Breaking Bad, Mad Men… 

L’auge de les xarxes socials, els mòbils i les tauletes han obert pas a l’era de la televisió interactiva. Si comentar un programa de televisó a través d’un hashtag a Twitter és ja quelcom habitual, les noves temporades dels grans fenòmens televisius han propiciat el sorgiment d’aplicacions mòbils que permeten interactuar amb altres espectadors de manera instantània.

Les opcions són infinites: des d’alertes que recorden l’inici de cada programa, la possibilitat de rebre continguts inèdits mentre es gaudeix de l’emissió en directe (vídeos, imatges, avançaments, premis…), fins iniciatives que apliquen el model de check-in de Foursquare als continguts televisius. Noves eines capaces de donar un impuls a la televisió: MisoGetGlueTockitAtresmedia

Com sempre, les sèries també s’hi atreveixen! Algunes d’elles: The Walking DeadBreaking BadMad Men

_________________________________________________________________

El auge de las redes sociales, los móviles y las tabletas han dado paso a la era de la televisión interactiva. Si comentar un programa de televisón a través de un hashtag en Twitter es ya algo habitual, las nuevas temporadas de los grandes fenómenos televisivos han propiciado el surgimiento de aplicaciones móviles que permiten interactuar con otros espectadores de manera instantánea.

Las opciones son infinitas: desde alertas que recuerdan el inicio de cada programa, la posibilidad de recibir contenidos inéditos mientras se disfruta de la emisión en directo (vídeos, imágenes, avances, premios…), hasta iniciativas que aplican el modelo de check-in de Foursquare a los contenidos televisivos. Nuevas herramientas capaces de dar un impulso a la televisión: MisoGetGlueTockitAtresmedia

Como siempre, las series también se atreven. Algunas de ellas: The Walking DeadBreaking BadMad Men… 

  1. playpills ha publicado esto