La playpills d’avui ens la prenem a cop de música. Us presentem Gramofon, un router social per escoltar música en streaming en companyia dels teus amics, que acaba de llançar la companyia Fon. Es tracta d’un petit gadget que fa de pont entre els nostres dispositius mòbils i els altaveus, i que actua com a reproductor musical. Els nostres smartphones o tablets es converteixen en controls remots, des dels quals podem escollir la música que volem reproduir.

El que fa especial aquest petit dispositiu és el seu fort component social: els nostres amics de Facebook poden connectar-s’hi a través de la xarxa Wi-Fi de Gramofon i afegir cançons a la cua de reproducció. Gramofon, que inicialment surt a la venda a través de la plataforma de finançament col·lectiu Kickstarter, està completament integrat amb Spotify i, més endavant, serà compatible amb SoundCloud, Google Play Music o Amazon Music.
___________________________________________________________________

La playpills de hoy nos llega al son de la música. Os presentamos Gramofon, un router social para escuchar música en streaming en compañía de tus amigos, que acaba de lanzar la compañía Fon. Se trata de un pequeño gadget que hace de puente entre nuestros dispositivos móviles y los altavoces, y que actúa como reproductor musical. Nuestros smartphones o tablets se convierten en controles remotos, desde los cuales podemos elegir la música que queremos reproducir.

Lo que hace especial este pequeño dispositivo es su fuerte componente social: nuestros amigos de Facebook pueden conectarse a través de la red Wi-Fi de gramófono y añadir canciones a la cola de reproducción. Gramofon, que inicialmente sale a la venta a través de la plataforma de financiación colectiva Kickstarter, está completamente integrado con Spotify y, más adelante, será compatible con SoundCloud, Google Play Music o Amazon Music.


Twitter, amb més de 241 milions d’usuaris actius al mes, s’ha convertit en un element clau per l’estratègia de màrqueting de moltes empreses. Per perfilar i definir bé aquesta estratègia és essencial conèixer què busquen o esperen els usuaris de Twitter en relació a les marques. Segons l’última enquesta de Nielsen sobre el consum de Twitter (novembre 2013), els usuaris segueixen les marques, principalment, per trobar ofertes especials i promocions, per què els agrada la marca, per estar informat de notícies importants o per estar al dia de nous productes.Però el cert és que poques empreses utilitzen Twitter per vendre, sinó que més aviat, centren la seva activitat en augmentar la notorietat de la marca, incrementar el trànsit cap al web i fidelitzar els consumidors.
Descarrega l’infografia aquí!___________________________________________________________________Twitter, con más de 241 millones de usuarios activos al mes, se ha convertido en un elemento clave para la estrategia de marketing de muchas empresas. Para perfilar y definir bien esta estrategia es esencial conocer qué buscan o esperan los usuarios de Twitter en relación a las marcas. Según la última encuesta de Nielsen sobre el consumo de Twitter (noviembre 2013), los usuarios siguen las marcas, principalmente, para encontrar ofertas especiales y promociones, porque les gusta la marca, para estar informado de noticias importantes o para estar al día de nuevos productos. Pero lo cierto es que pocas empresas utilizan Twitter para vender, sino que más bien, centran su actividad en aumentar la notoriedad de la marca, incrementar el tráfico hacia la web y fidelizar a los consumidores.
¡Descarga la infografía aquí!

Twitter, amb més de 241 milions d’usuaris actius al mes, s’ha convertit en un element clau per l’estratègia de màrqueting de moltes empreses. Per perfilar i definir bé aquesta estratègia és essencial conèixer què busquen o esperen els usuaris de Twitter en relació a les marques. Segons l’última enquesta de Nielsen sobre el consum de Twitter (novembre 2013), els usuaris segueixen les marques, principalment, per trobar ofertes especials i promocions, per què els agrada la marca, per estar informat de notícies importants o per estar al dia de nous productes.
Però el cert és que poques empreses utilitzen Twitter per vendre, sinó que més aviat, centren la seva activitat en augmentar la notorietat de la marca, incrementar el trànsit cap al web i fidelitzar els consumidors.


Descarrega l’infografia aquí!
___________________________________________________________________

Twitter, con más de 241 millones de usuarios activos al mes, se ha convertido en un elemento clave para la estrategia de marketing de muchas empresas. Para perfilar y definir bien esta estrategia es esencial conocer qué buscan o esperan los usuarios de Twitter en relación a las marcas. Según la última encuesta de Nielsen sobre el consumo de Twitter (noviembre 2013), los usuarios siguen las marcas, principalmente, para encontrar ofertas especiales y promociones, porque les gusta la marca, para estar informado de noticias importantes o para estar al día de nuevos productos.
Pero lo cierto es que pocas empresas utilizan Twitter para vender, sino que más bien, centran su actividad en aumentar la notoriedad de la marca, incrementar el tráfico hacia la web y fidelizar a los consumidores.


¡Descarga la infografía aquí!


Youtube podria topar-se amb un nou competidor en els pròxims mesos: Yahoo!. La companyia de Marissa Mayer estaria planejant crear la seva pròpia plataforma social de vídeo i, actualment, es trobaria en converses amb ‘youtubers’ consagrats per oferir-los un espai destacat a la plataforma i unes millors condicions econòmiques.La nova plataforma de vídeo de Yahoo!, però, no seria exactament una còpia de la xarxa àudiovisual propietat de Google, sinó que prendria un enfoc diferent: únicament oberta a professionals i tancada, de moment, al gran públic. De fet, Mayer ja va deixar clara la seva estratègia des d’un inici: l’aposta pels continguts de qualitat."La caça furtiva d’estrelles de Youtube”, en paraules de Re/Code, serà suficient perquè Yahoo! recuperi part de la seva esplendor perduda?___________________________________________________________________Youtube podría encontrarse con un nuevo competidor en los próximos meses: Yahoo!. La compañía de Marissa Mayer estaría planeando crear su propia plataforma social de vídeo y, actualmente, se encontraría en conversaciones con ‘YouTubers’ consagrados para ofrecerles un espacio destacado en la plataforma y unas mejores condiciones económicas. La nueva plataforma de vídeo de Yahoo!, pero no sería exactamente una copia de la red audiovisual propiedad de Google, sino que tomaría un enfoque diferente: únicamente abierta a profesionales y cerrada, de momento, al gran público. De hecho, Mayer ya dejó clara su estrategia desde un inicio: la apuesta por los contenidos de calidad. ¿”La caza furtiva de estrellas de Youtube”, en palabras de Re/Code, será suficiente para que Yahoo! recupere parte de su esplendor perdido?

Youtube podria topar-se amb un nou competidor en els pròxims mesos: Yahoo!. La companyia de Marissa Mayer estaria planejant crear la seva pròpia plataforma social de vídeo i, actualment, es trobaria en converses amb ‘youtubers’ consagrats per oferir-los un espai destacat a la plataforma i unes millors condicions econòmiques.
La nova plataforma de vídeo de Yahoo!, però, no seria exactament una còpia de la xarxa àudiovisual propietat de Google, sinó que prendria un enfoc diferent: únicament oberta a professionals i tancada, de moment, al gran públic. De fet, Mayer ja va deixar clara la seva estratègia des d’un inici: l’aposta pels continguts de qualitat.

"La caça furtiva d’estrelles de Youtube”, en paraules de Re/Code, serà suficient perquè Yahoo! recuperi part de la seva esplendor perduda?

___________________________________________________________________

Youtube podría encontrarse con un nuevo competidor en los próximos meses: Yahoo!. La compañía de Marissa Mayer estaría planeando crear su propia plataforma social de vídeo y, actualmente, se encontraría en conversaciones con ‘YouTubers’ consagrados para ofrecerles un espacio destacado en la plataforma y unas mejores condiciones económicas.
La nueva plataforma de vídeo de Yahoo!, pero no sería exactamente una copia de la red audiovisual propiedad de Google, sino que tomaría un enfoque diferente: únicamente abierta a profesionales y cerrada, de momento, al gran público. De hecho, Mayer ya dejó clara su estrategia desde un inicio: la apuesta por los contenidos de calidad.

¿”La caza furtiva de estrellas de Youtube”, en palabras de Re/Code, será suficiente para que Yahoo! recupere parte de su esplendor perdido?


Google fixa l’objectiu en un nou sector de la població: els nens. Segons The Information, el gegant d’Internet està desenvolupant Youtube for Kids, una versió especialitzada per a nens menors de 10 anys, que oferiria continguts adequats per a aquest públic i garantiria una experiència de navegació segura, lliure de vídeos i comentaris inapropiats per als més petits.Actualment, Youtube ja compta amb filtres com el “safety mode” per bloquejar continguts poc apropiats, però no acaben de funcionar a la perfecció.
Youtube for Kids podria convertir-se en un eina excel·lent i molt útil per a empreses, fundacions i marques vinculades al món infantil i de l’educació, on poder difondre continguts audiovisuals orientats a un target precís: els més petits de casa. ___________________________________________________________________Google fija el objetivo en un nuevo sector de la población: los niños. Según The Information, el gigante de Internet está desarrollando Youtube for Kids, una versión especializada para niños menores de 10 años, que ofrecería contenidos adecuados para este público y garantizaría una experiencia de navegación segura, libre de vídeos y comentarios inapropiados para los más pequeños. Actualmente, Youtube ya cuenta con filtros como el “safety mode” para bloquear contenidos poco apropiados, pero no acaban de funcionar a la perfección.
Youtube for Kids podría convertirse en una herramienta excelente y muy útil para empresas, fundaciones y marcas vinculadas al mundo infantil y de la educación, donde poder difundir contenidos audiovisuales orientados a un target preciso: los más pequeños de casa.
(Imatge: Tubefilter)

Google fixa l’objectiu en un nou sector de la població: els nens. Segons The Information, el gegant d’Internet està desenvolupant Youtube for Kids, una versió especialitzada per a nens menors de 10 anys, que oferiria continguts adequats per a aquest públic i garantiria una experiència de navegació segura, lliure de vídeos i comentaris inapropiats per als més petits.
Actualment, Youtube ja compta amb filtres com el “safety mode” per bloquejar continguts poc apropiats, però no acaben de funcionar a la perfecció.

Youtube for Kids podria convertir-se en un eina excel·lent i molt útil per a empreses, fundacions i marques vinculades al món infantil i de l’educació, on poder difondre continguts audiovisuals orientats a un target precís: els més petits de casa.
___________________________________________________________________

Google fija el objetivo en un nuevo sector de la población: los niños. Según The Information, el gigante de Internet está desarrollando Youtube for Kids, una versión especializada para niños menores de 10 años, que ofrecería contenidos adecuados para este público y garantizaría una experiencia de navegación segura, libre de vídeos y comentarios inapropiados para los más pequeños. Actualmente, Youtube ya cuenta con filtros como el “safety mode” para bloquear contenidos poco apropiados, pero no acaban de funcionar a la perfección.

Youtube for Kids podría convertirse en una herramienta excelente y muy útil para empresas, fundaciones y marcas vinculadas al mundo infantil y de la educación, donde poder difundir contenidos audiovisuales orientados a un target preciso: los más pequeños de casa.

(Imatge: Tubefilter)


A partir de l’abril, els anuncis del ‘timeline’ de Facebook sumaran un nou format: l’audiovisual. Els anuncis de vídeos, de 15 segons, no sonaran fins que l’usuari faci clic per obrir-los a pantalla completa. A més, un usuari veurà, com a màxim, 3 videoanuncis al seu ’newsfeed’ per dia.La companyia acaba d’anunciar-ne el llançament, després de mesos de proves, i ja s’està associant amb certs anunciants. Els avantatges són evidents: a través d’un format molt potent, es podrà crear impacte i atreure l’atenció en un curt període de temps. Però, i els usuaris? Com rebran aquest nova “intrusió”? Acabaran abandonant Facebook, molestos per la invasió de la publicitat als seus ‘timelines’, o no reaccionaran i es mantindran fidels a la xarxa, tal com apunta Read Write?Estarem atents a les possibles conseqüències ;)___________________________________________________________________A partir de abril, los anuncios del ‘timeline’ de Facebook sumarán un nuevo formato: el audiovisual. Los anuncios de vídeos, de 15 segundos, no sonarán hasta que el usuario haga clic para abrirlos a pantalla completa. Además, un usuario verá como máximo 3 videoanuncios en su ‘newsfeed’ por día. La compañía acaba de anunciar el lanzamiento, después de meses de pruebas, y ya se está asociando con algunos anunciantes. Las ventajas son evidentes: a través de un formato muy potente se podrá crear impacto y atraer la atención en un corto período de tiempo. Pero, ¿y los usuarios? ¿Cómo recibirán esta nueva “intrusión”? ¿Acabarán abandonando Facebook, molestos por la invasión de la publicidad en sus ‘timelines’, o no reaccionarán y se mantendrán fieles a la red, tal como apunta Read Write? Estaremos atentos a las posibles consecuencias;)

A partir de l’abril, els anuncis del ‘timeline’ de Facebook sumaran un nou format: l’audiovisual. Els anuncis de vídeos, de 15 segons, no sonaran fins que l’usuari faci clic per obrir-los a pantalla completa. A més, un usuari veurà, com a màxim, 3 videoanuncis al seu ’newsfeed’ per dia.

La companyia acaba d’anunciar-ne el llançament, després de mesos de proves, i ja s’està associant amb certs anunciants. Els avantatges són evidents: a través d’un format molt potent, es podrà crear impacte i atreure l’atenció en un curt període de temps.
Però, i els usuaris? Com rebran aquest nova “intrusió”? Acabaran abandonant Facebook, molestos per la invasió de la publicitat als seus ‘timelines’, o no reaccionaran i es mantindran fidels a la xarxa, tal com apunta Read Write?

Estarem atents a les possibles conseqüències ;)

___________________________________________________________________

A partir de abril, los anuncios del ‘timeline’ de Facebook sumarán un nuevo formato: el audiovisual. Los anuncios de vídeos, de 15 segundos, no sonarán hasta que el usuario haga clic para abrirlos a pantalla completa. Además, un usuario verá como máximo 3 videoanuncios en su ‘newsfeed’ por día.

La compañía acaba de anunciar el lanzamiento, después de meses de pruebas, y ya se está asociando con algunos anunciantes. Las ventajas son evidentes: a través de un formato muy potente se podrá crear impacto y atraer la atención en un corto período de tiempo.
Pero, ¿y los usuarios? ¿Cómo recibirán esta nueva “intrusión”? ¿Acabarán abandonando Facebook, molestos por la invasión de la publicidad en sus ‘timelines’, o no reaccionarán y se mantendrán fieles a la red, tal como apunta Read Write?

Estaremos atentos a las posibles consecuencias;)


A Instagram no tot són cares boniques, paisatges de somni, o ‘it girls’ lluint les últimes tendències… Per sort, també trobem projectes més propers i humans, com el d’Invisigram, creat per una ONG de Brasil amb l’objectiu de fer visible al món sencer la pobresa que es viu als seus carrers. Una desena de famosos brasilenys, com Carlinhos Brown, han cedit per un dia el seu compte d’Instagram a persones pobres del Brasil, que han pogut donar a conèixer a milions de fans la precarietat en què viuen.

Amb més de 554 mil likes, la campanya ha tingut una gran resposta als mitjans i una gran viralitat. Ens agrada la cara més solidària d’Instagram ;)

___________________________________________________________________

En Instagram no todo son caras bonitas, paisajes de ensueño, o ‘it girls’ luciendo las últimas tendencias… Por suerte, también encontramos proyectos más cercanos y humanos, como el de Invisigram, creado por una ONG de Brasil con el objetivo de hacer visible al mundo entero la pobreza que se vive en sus calles. Una decena de famosos brasileños, como Carlinhos Brown, han cedido por un día su cuenta de Instagram a personas pobres de Brasil, que han podido dar a conocer a millones de fans la precariedad en la que viven.

Con más de 554 mil likes, la campaña ha tenido una gran respuesta en los medios y una gran viralidad. Nos gusta la cara más solidaria de Instagram ;)


Cada vegada és més habitual veure algú al bus, al metro o a un bar, enganxat a la pantalla del mòbil i, en concret, al timeline de Twitter. Segons un estudi de Nielsen, Espanya (juntament amb el Regne Unit) és el país líder a Europa en l’ús de Twitter a través del mòbil: el 80% d’usuaris espanyols es connecten a aquesta xarxa a través del mòbil i, per al 69%, el mòbil és la principal forma d’accedir-hi.A més, l’estudi evidencia que Twitter pot ser un gran aliat per a anunciants i marques. D’una banda, per les possibilitats que ofereix l’estreta relació entre l’eina i la televisió. Per l’altra, cal tenir en compte que el 70% d’usuaris mòbils espanyols a Twitter segueixen les seves marques preferides. Unes xifres molt positives per a la xarxa dels 140 caràcters, que es veuen també reforçades per uns pronòstics generals ben favorables.Descarrega la infografia de @TwitterAds: http://bit.ly/nielsen-twitter___________________________________________________________________Cada vez es más habitual ver a alguien en el bus, el metro o un bar, pegado a la pantalla del móvil y, en concreto, al timeline de Twitter. Según un estudio de Nielsen, España (junto a Reino Unido) es el país líder en Europa en el uso de Twitter a través del móvil: el 80% de usuarios españoles se conectan a esta red a través del móvil y, para el 69%, el móvil es la principal forma de acceder a Twitter.Además, el estudio evidencia que Twitter puede ser un gran aliado para anunciantes y marcas. Por una parte, por las posibilidades que ofrece la estrecha relación entre la herramienta y la televisión. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el 70% de usuarios móviles españoles en Twitter siguen a sus marcas preferidas. Unas cifras muy positivas para la red de los 140 caracteres, que se ven también reforzadas por unos pronósticos generales muy favorables.Descarga la infografía de @TwitterAds: http://bit.ly/nielsen-twitter

Cada vegada és més habitual veure algú al bus, al metro o a un bar, enganxat a la pantalla del mòbil i, en concret, al timeline de Twitter. Segons un estudi de Nielsen, Espanya (juntament amb el Regne Unit) és el país líder a Europa en l’ús de Twitter a través del mòbil: el 80% d’usuaris espanyols es connecten a aquesta xarxa a través del mòbil i, per al 69%, el mòbil és la principal forma d’accedir-hi.
A més, l’estudi evidencia que Twitter pot ser un gran aliat per a anunciants i marques. D’una banda, per les possibilitats que ofereix l’estreta relació entre l’eina i la televisió. Per l’altra, cal tenir en compte que el 70% d’usuaris mòbils espanyols a Twitter segueixen les seves marques preferides. Unes xifres molt positives per a la xarxa dels 140 caràcters, que es veuen també reforçades per uns pronòstics generals ben favorables.

Descarrega la infografia de @TwitterAds: http://bit.ly/nielsen-twitter

___________________________________________________________________

Cada vez es más habitual ver a alguien en el bus, el metro o un bar, pegado a la pantalla del móvil y, en concreto, al timeline de Twitter. Según un estudio de Nielsen, España (junto a Reino Unido) es el país líder en Europa en el uso de Twitter a través del móvil: el 80% de usuarios españoles se conectan a esta red a través del móvil y, para el 69%, el móvil es la principal forma de acceder a Twitter.
Además, el estudio evidencia que Twitter puede ser un gran aliado para anunciantes y marcas. Por una parte, por las posibilidades que ofrece la estrecha relación entre la herramienta y la televisión. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el 70% de usuarios móviles españoles en Twitter siguen a sus marcas preferidas. Unas cifras muy positivas para la red de los 140 caracteres, que se ven también reforzadas por unos pronósticos generales muy favorables.

Descarga la infografía de @TwitterAds: http://bit.ly/nielsen-twitter


La nova i divertida acció de branding de Coca-Cola contra el “phubbing”
(l’acte de menysprear a qui ens acompanya en prestar més atenció al mòbil) està triomfant a les xarxes socials. A través d’un vídeo, Coca-Cola anuncia un nou producte, el "Coca-Cola Social Media Guard", un collar vermell, similar als dels gossos, que ajuda a mantenir la mirada cap als altres, fora de les pantalles. La marca més famosa del món ens convida a gaudir de la vida real, “allò que passa quan et quedes sense bateria”, tal com diu la veu en off al vídeo.

Per més moments sense mòbil!

___________________________________________________________________

La nueva y divertida acción de branding de Coca-Cola contra el “phubbing” (el acto de despreciar a quien nos acompaña en prestar más atención al móvil) está triunfando en las redes sociales. A través de un vídeo, Coca-Cola anuncia un nuevo producto, el "Coca-Cola Social Media Guard", un collar rojo, similar al de los perros, que ayuda a mantener la mirada hacia los demás, fuera de las pantallas. La marca más famosa del mundo nos invita a disfrutar de la vida real, “lo que pasa cuando te quedas sin batería”, como dice la voz en off en el vídeo.

¡Para más momentos sin móvil!


Més d’1 milió de nous usuaris cada dia; camí dels 1000 milions d’usuaris; més de 450 milions d’usuaris actius al mes; 54.000 milions de missatges la nit de Cap d’Any… Amb un creixement molt més ràpid que Facebook, Gmail o Twitter, les xifres de Whatsapp són estratosfèriques.Facebook ja es va proposar dominar el mercat de la fotografia mòbil o el de la lectura social, i ara ha decidit plantar cara al mercat de la missatgeria instantània amb la compra de Whatsapp, líder del seu sector en molts països. Però, més enllà d’uns números espectaculars, què s’amaga darrera de la major adquisició feta fins ara per la companyia californiana? Tot apunta a una voluntat de consolidar-se en l’àmbit mòbil i frenar temors borsaris sobre una hipotètica decadència de la plataforma, vaticinada darrerament per alguns analistes. Amb la compra de Whatsapp, la xarxa de Marck Zuckerberg té la possibilitat d’arribar a altres mercats internacionals i, sobretot, a un públic adolescent que progressivament ha abandonat la plataforma per altres aplicacions socials com Snapchat (que va rebutjar la darrera oferta de Zuckerberg), Instagram (adquirida fa un any i mig)… o la mateixa Whatsapp.___________________________________________________________________Más de 1 millón de nuevos usuarios cada día; camino hacia los 1000 millones de usuarios; más de 450 millones de usuarios activos al mes; 54.000 millones de mensajes la noche de Fin de Año… Con un crecimiento mucho más rápido que Facebook, Gmail o Twitter, las cifras de Whatsapp son estratosféricas.
Facebook ya se propuso dominar el mercado de la fotografía móvil o el de la lectura social, y ahora ha decidido hacer frente al mercado de la mensajería instantánea con la compra de Whatsapp, líder de su sector en muchos países.
Pero, más allá de unos números espectaculares, ¿qué se esconde detrás de la mayor adquisición realizada hasta ahora por la compañía californiana? Todo apunta a una voluntad de consolidarse en el ámbito móvil y frenar temores bursátiles sobre una hipotética decadencia de la plataforma, vaticinada últimamente por algunos analistas. Con la compra de Whatsapp, la red de Marck Zuckerberg tiene la posibilidad de llegar a otros mercados internacionales y, sobre todo, a un público adolescente que progresivamente ha abandonado la plataforma para otras aplicaciones sociales como Snapchat (que rechazó la última oferta de Zuckerberg), Instagram (adquirida hace un año y medio)… o la misma Whatsapp.

Més d’1 milió de nous usuaris cada dia; camí dels 1000 milions d’usuaris; més de 450 milions d’usuaris actius al mes; 54.000 milions de missatges la nit de Cap d’Any… Amb un creixement molt més ràpid que Facebook, Gmail o Twitter, les xifres de Whatsapp són estratosfèriques.
Facebook ja es va proposar dominar el mercat de la fotografia mòbil o el de la lectura social, i ara ha decidit plantar cara al mercat de la missatgeria instantània amb la compra de Whatsapp, líder del seu sector en molts països.

Però, més enllà d’uns números espectaculars, què s’amaga darrera de la major adquisició feta fins ara per la companyia californiana? Tot apunta a una voluntat de consolidar-se en l’àmbit mòbil i frenar temors borsaris sobre una hipotètica decadència de la plataforma, vaticinada darrerament per alguns analistes. Amb la compra de Whatsapp, la xarxa de Marck Zuckerberg té la possibilitat d’arribar a altres mercats internacionals i, sobretot, a un públic adolescent que progressivament ha abandonat la plataforma per altres aplicacions socials com Snapchat (que va rebutjar la darrera oferta de Zuckerberg), Instagram (adquirida fa un any i mig)… o la mateixa Whatsapp.
___________________________________________________________________

Más de 1 millón de nuevos usuarios cada día; camino hacia los 1000 millones de usuarios; más de 450 millones de usuarios activos al mes; 54.000 millones de mensajes la noche de Fin de Año… Con un crecimiento mucho más rápido que Facebook, Gmail o Twitter, las cifras de Whatsapp son estratosféricas.

Facebook ya se propuso dominar el mercado de la fotografía móvil o el de la lectura social, y ahora ha decidido hacer frente al mercado de la mensajería instantánea con la compra de Whatsapp, líder de su sector en muchos países.

Pero, más allá de unos números espectaculares, ¿qué se esconde detrás de la mayor adquisición realizada hasta ahora por la compañía californiana? Todo apunta a una voluntad de consolidarse en el ámbito móvil y frenar temores bursátiles sobre una hipotética decadencia de la plataforma, vaticinada últimamente por algunos analistas. Con la compra de Whatsapp, la red de Marck Zuckerberg tiene la posibilidad de llegar a otros mercados internacionales y, sobre todo, a un público adolescente que progresivamente ha abandonado la plataforma para otras aplicaciones sociales como Snapchat (que rechazó la última oferta de Zuckerberg), Instagram (adquirida hace un año y medio)… o la misma Whatsapp.


Compte amb la transformació i el redisseny de Klout! La popular eina per mesurar la reputació social online s’ha proposat fer un salt i ajudar també marques i empreses a millorar la seva influència i afavorir l’engagement amb els seguidors. Conscients que “la millor manera de tenir un impacte online és crear i compartir continguts excel·lents”, el nou Klout ens mostra els temes que més agraden a la nostra comunitat i ens suggereix articles interessants que puguin connectar amb la nostra audiència.
A més, des de la mateixa plataforma podrem programar les publicacions i analitzar i mesurar-ne l’impacte, gràcies al popular Klout Score. Tot plegat, acompanyat d’una nova interfaç més organitzada, simple i lleugera.
Per saber-ne més: http://bit.ly/klout-evolves ___________________________________________________________________¡Cuidado con la transformación y el rediseño de Klout! La popular herramienta para medir la reputación social online se ha propuesto dar un salto y ayudar también a marcas y empresas a mejorar su influencia y favorecer la engagement con los seguidores. Conscientes de que “la mejor manera de tener un impacto online es crear y compartir contenidos excelentes”, el nuevo Klout nos muestra los temas que más gustan a nuestra comunidad y nos sugiere artículos interesantes que puedan conectar con nuestra audiencia.
Además, desde la misma plataforma podremos programar las publicaciones y analizar y medir su impacto, gracias al popular Klout Score. Todo ello, acompañado de una nueva interfaz más organizada, simple y ligera. Para saber más: http://bit.ly/klout-evolves

Compte amb la transformació i el redisseny de Klout! La popular eina per mesurar la reputació social online s’ha proposat fer un salt i ajudar també marques i empreses a millorar la seva influència i afavorir l’engagement amb els seguidors. Conscients que “la millor manera de tenir un impacte online és crear i compartir continguts excel·lents”, el nou Klout ens mostra els temes que més agraden a la nostra comunitat i ens suggereix articles interessants que puguin connectar amb la nostra audiència.

A més, des de la mateixa plataforma podrem programar les publicacions i analitzar i mesurar-ne l’impacte, gràcies al popular Klout Score. Tot plegat, acompanyat d’una nova interfaç més organitzada, simple i lleugera.


Per saber-ne més: http://bit.ly/klout-evolves
___________________________________________________________________

¡Cuidado con la transformación y el rediseño de Klout! La popular herramienta para medir la reputación social online se ha propuesto dar un salto y ayudar también a marcas y empresas a mejorar su influencia y favorecer la engagement con los seguidores. Conscientes de que “la mejor manera de tener un impacto online es crear y compartir contenidos excelentes”, el nuevo Klout nos muestra los temas que más gustan a nuestra comunidad y nos sugiere artículos interesantes que puedan conectar con nuestra audiencia.

Además, desde la misma plataforma podremos programar las publicaciones y analizar y medir su impacto, gracias al popular Klout Score. Todo ello, acompañado de una nueva interfaz más organizada, simple y ligera.

Para saber más: http://bit.ly/klout-evolves